Zapytanie ofertowe Nr 2/2016 – zakończone

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem z dniem 7.11.2016 r. o godzinie 14:00 terminu składania ofert na dostawę zestawów urządzeń i materiałów do izolacji komórek rzadkich, pragnę poinformować, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 2/2016 dokonano wyboru jako dostawcy firmy:
Applied Research using Omic Sciences

Dear Sir, Madam,
Regarding tender deadline on the day November of 7th, 2016 at 2.00 p.m., for a tender to carry out research and development in the field of health sciences, I would like to inform you that based on the conditions, requirements and criteria specified in the inquiry No. 2/2016 as the supplier of material and devices for isolation of rare cells was selected:

Applied Research using Omic Sciences